Interview s Jérômem Bonnellem

Interview režiséra Jérôma Bonnella (Chvíle setkání) pro Českou televizi v hotelu Radisson BLU.

© Eva Kořínková