Pravda

Název Pravda vychází z ruského významu slova pravda a označuje sovětský deník. Skupina Dziga Vertov využivá tohoto dvojsmyslu. Na základě záběrů z Československa (televizní hlasatelka, českoslovenští zemědělci a dělníci a výjevy z každodenního života) si klade otázku, do jaké míry mohou býr obraz a zvuk nositeli lživé informace. Zároveň se pokouší ukázat, že kapitalismus je v některých východoevropských zemích dosud přítomný

Tento zvláštní film měla být původně produkce Československé televize, která kvůli politické situaci od projektu odstoupila.

Jean-Luc Godard
1969 / Francie, Německo
58 min / francouzština
Titulky čeština

Hrají
Vera Chytilová, Jean-Luc Godard

Praha

25.11. / 18:30 /