Lucerna 3D

Dnešní závěr festivalu v Praze doplní projekce 3D dokumentu s názvem Podivuhodná kina: Lucerna 3D. Na dokument věnovaný kinu Lucerna se můžete vydat dnes ve 21:00, pochopitelně do Lucerny. Dokument vznikl v česko-francouzské koprodukci za účasti České televize, režie se ujal Joël Farges. PROJEKCE JE UVÁDĚNA POUZE V ČESKÉM ZNĚNÍ. / Le documentare sur le cinéma Lucerna n’est présenté qu’en tchèque.